Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Как се работи със ZOOM онлайн курс

Онлайн курс за работа със ZOOM.

Научете повече за продуктите и функциите на ZOOM. Прекарайте два дни по 90 минути в изучаване на основите на платформата ZOOM с нашите експерти. Ще обхванем планирането, изпращането на покани до участници, функциите на HOST и ще завършим нашата среща с въпроси и отговори на живо.

ZOOM / ЗООМ / е подходящ инструмент за организиране и провеждане на различни видове обучения (в училища, в университети, фирмени обучения), организиране на конференции, бизнес срещи, семинари и всякакви други събития, изискващи комуникация и обмен на информация. Това прави тяхната употреба изключително широка и приложима във всички подобни ситуации.

Напоследък безплатните уебинари са силен маркетингов инструмент, който фирмите охотно използват за промотиране на нов продукт или услуга. Но за успешното провеждане на онлайн събитие са необходими умения и знания за платформата. 

И организаторите и участниците в събитията си задават въпросите: Как се работи със ZOOM, как да се включа в ZOOM, как да инсталирам ZOOM, как да направим среща в ZOOM.

За да помогне на нашите клиенти да се справят със затрудненията при използване на платформата ZOOM предлагаме програма за обучение, която ще отговори на въпросите, които възникват и ще даде основни знания как се работи със ZOOM.

Какво включва нашата програма?

Ден 1. Основни и задължителни знания – 90 минути

  • Вход и преглед на уеб портала
  • Създаване на Meeting и преглед на основни конфигурации
  • Изпращане на покана с линк за достъп до участниците
  • Работа с основни HOST функионалности

Ден 2. MASTERCLASS  – 90 минути

  • Конфигурации в уеб портала на ZOOM за напреднали
  • Конфигурации за напреднали в планирането на MEETING
  • Функции за напреднали на HOST в стартиран MEETING
  • Споделяне на съдържание и инструменти за интерактивност
  • Симултанен превод

Кога ще се проведе обучението и каква е цената?

Свържете се с нас, за да получите повече информация. 

Кога ще получите сертификат?

Всеки участник ще получи сертификат за участие в нашето обучение.