Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Онлайн курс Разпостранение на застрахователни продукти

Директива 2016/97 за разпространение на застрахователни продукти IDD

Онлайн курс Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 година относно разпространението на застрахователни продукти и нейното приложение в Закон за изменение и допълнение на Кодекс за застраховането

Електронно обучение "Директива (ЕС) 2016/97 на Европейския парламент и на Съвета от 20 януари 2016 година относно разпространението на застрахователни продукти, и нейното приложение в Закон за изменение и допълнение на Кодекс за застраховането - IDD"

Съдържание на обучението

1. Контекст и пътят до тук

2. Същност на Директива 2016/97 относно РЗП (IDD) и нейното приложение в ЗИД на КЗ
2.1. Пакетни продажби
2.2. Правила за контрол и управление на продуктите (POG) от страна на създателите и разпространителите на застрахователни продукти РЗП
2.3. Стандартизиран информационен документ за застрахователния продукт (IPID)
2.4. Изисквания, свързани с конфликти на интереси и оповестяване на възнагражденията
2.5. Проверка на изискванията и потребностите от ОЗИП - основаващи се на застраховане инвестиционни продукти. Съвет и препоръка
2.6. Изискване за повишаване на професионалната квалификация
2.7. Увеличаване на минималните застрахователни суми на задължителната застраховка професионална отговорност на застрахователните посредници
2.8. Предоставяне на информация
2.9. Нови разпоредби относно трансграничната дейност (свобода на предоставяне на услуги и свобода на установяване)
2.10. Санкции съгласно Директивата 2016/97 относно РЗП (IDD)

3. ПИПДОЗИП - инвестиционни продукти на дребно и основаващи се на застраховане инвестиционни продукти / PRIIR
3.1. Контекст и времева рамка
3.2. Изисквания към създатели и разпространители на застрахователни продукти
3.3. Същност и предназначение на Основния информационен документ ОИД (KID)

4. Предизвикателства и рискове свързани с въвеждането на Директивата 2016/97 относно РЗП (IDD)

Как се преминава обучението?

Всеки обучаем получава персонален акаунт за достъп до обучението. То се преминава онлайн, в удобно за потребителя време и място. Единствените неща, които са нужни, са компютър/лаптоп и достъп до интернет. 

Ако проявявате интерес към нашите услуги или имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас на тел.:  +359 2 850 53 64 или e-mail: office@nitbg.com.

 

Свързани статии

 • Електронно обучение Лидерски умения
  Електронно обучение Лидерски умения
  Електронното обучение Лидерски умения съдържа актуална и полезна информация за това…
 • Електронно обучение Мотивация на персонала
  Електронно обучение Мотивация на персонала
  Научете какви са основните методи за мотивация за работа и как да ги приложите във…
 • Електронно обучение Управление на екипи
  Електронно обучение Управление на екипи
  Електронното обучение „Управление на екипи: Станете мениджърът, когото всички харесват“…
 • Електронно обучение Умения за интервюиране полезното обучение
  Електронно обучение Умения за интервюиране полезното обучение
  Намирането на човек за попълване на свободно работно място не е лесна задача, а нашето…