Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Служба по трудова медицина „Медико"

Конфигурация, инсталация и поддръжка на система за дистанционно обучение - ILIAS.

Приблизително време за четене: 30 sec

Медико ЕООД разполага с дългогодишен опит в изпълнението на дейности свързани с безопасност и здраве при работа. Дружеството е регистрирано като Служба по трудова медицина от 2000г. През годините компанията развива и добавя нови услуги към своето портфолио. На територията на България имат 19 офиса, а клиентите им са над 3500 малки, средни и големи предприятия от всички отрасли на индустрията, както и общини и структури на публичната администрация.

Службата по трудова медицина "Медико" активно участва и разработва обучителни програми, заедно с представители на Групите по условия на труд, длъжностни лица, провеждащи инструктажи по безопасност, както и персонал за оказване на първа долекарска помощ на пострадали. Ние от НИТ - Нови Интернет Технологии, предоставихме системата за дистанционни обучения - ILIAS, с която помощ Медико представя и разпространява учебните си материали по-удобно и достига до повече обучаеми.   

Свържете се с насПовече...