Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Аз мога повече

Полезна информация по програма "Аз мога повече"

През 2010г. Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ одобри програма „Аз мога повече“.

Приблизително време за четене: 2m 20s

Тя се финансира от Европейския социален фонд и е част от мерките на Агенцията по заетостта за повишаване на професионалната квалификация на работещо българско население, което получава възможност за безплатно обучение.

Запиши се за нашите обучения, които ще подобрят уменията и ще допринесат за успеха!

Как да кандидатствате по програма „Аз мога повече“?

За да кандидатствате по програма „Аз мога повече“ трябва да подготвите следните документи:

• декларация и заявление (по образец) – тези документи можете да получите от Бюрото по труда или да ги изтеглите от уеб сайта на Агенцията по заетостта;
• копие на лична карта;
• копие на дипломата за средно образование.

След като приключи срокът за прием на документи, започва разглеждането на кандидатурите, като то се извършва по реда на тяхното подаване. Одобрените кандидати ще получат безплатно обучение с ваучер. 

Кой може да кандидатства по програма „Аз мога повече“?

Можете да кандидатствате по програма „Аз мога повече“, ако:

• имате завършено средно образование;
• работите на трудов договор към частна фирма или сте самонаето лице;
• кандидатствате за компетенция, която не притежавате.

Не можете да кандидатствате по програма „Аз мога повече“, ако сте държавен служител или работите на граждански договор.

Каква е процедурата за записване по програма „Аз мога повече“?

Ако Вашата кандидатура бъде одобрена, ще получите ваучер за безплатно обучение. Ще Ви бъде издадено и уведомление за курса, за който сте кандидатствали. За да се запишете за него, в 30-дневен срок трябва да отидете при Вашия доставчик на обучение и да представите лична карта и оригинала на издаденото уведомление. Последното се попълва от доставчика на обучението. Попълненото уведомление трябва да върнете в Бюрото по труда (пак в рамките на същите 30 дни). Не по-рано от 7 дни преди началото на курса ще получите и самия ваучер за безплатно обучение.

За какво трябва да внимавате по време на обучението?

• По време на обучението можете да отсъствате само от 20% от занятията.
• В края на обучението задължително трябва да се явите на окончателните изпити, организирани от Вашия доставчик на обучение.

За какви обучения можете да кандидатствате по програма „Аз мога повече“?

По програма „Аз мога повече“ можете да кандидатствате за обучения в две направления:

• ключова компетентност – дигитална компетентност или владеене на чужди езици;
• професионална квалификация – за придобиване на професионална квалификация.

програма „Аз мога повече“ дава възможност и за участие в курсове, провеждани онлайн.

Как да изберете доставчик на обучение?

Като кандидат по програма „Аз мога повече“ можете сами да изберете своя доставчик на обучение. Имайте предвид, че право да предоставят обучения по програма „Аз мога повече“ имат само одобрени от Агенцията по заетостта доставчици на обучения.

Доставчици на обучения могат да бъдат центрове за професионално обучение, сдружения с нестопанска цел, езикови школи, професионални гимназии, различни сдружения и др.

Преди да изберете доставчик на обучение, проучете дали е участвал в предишни издания на програмата „Аз мога повече“. По време на първия си разговор с доставчика на обучение, обърнете внимание дали отговорите, които получавате на въпросите си, доказват високо ниво на запознатост със програмата. Много е важно доставчикът на обучение да бъде добре запознат с процедурите по програма „Аз мога повече“, за да може неговата система за обучение да работи по правилния начин. Ако това не е така, шансът за негативни последствия за обучаващите се увеличава значително. 

Какво е нашето предложение към доставчиците на обучение по „Аз мога повече“?

НИТ-Нови Интернет Технологии ЕООД предлага платформи за дистанционно обучение, локализирани на български език и конфигурирани според Вашите нужди. Можете да използвате нашите системи по два различни начина – чрез закупуване или чрез наемане. В допълнение, предлагаме и изработка на курсове по поръчка с подадени от Вас материали или обучения, изцяло изготвени от нашия екип. 

Услуги за доставчиците на обучение по програма "Аз мога повече"Повече...