Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Педагогически принципи и ползи за обучаващите се

През последните няколко години един определен вид онлайн курсове придоби голяма популярност. Това са т.нар. massive open online courses - MOOCs.

Приблизително време за четене: 1m 22s

Казано накратко, те представляват курсове, в които могат да участват неограничен брой участници, като комуникацията се осъществява посредством интерактивни потребителски форуми.  

Популярността на MOOCs се дължи на различни фактори, но като един от най-важните можем да отбележим наличието на педагогическа основа. MOOCs са отличен образователен ресурс не само за курсистите, но и за съвременните преподаватели, търсещи постоянно професионално развитие

Ясно е, че бързото увеличаване на броя на платформите, които осигуряват такива курсове, се дължи на развитието на уеб технологиите. Но основният двигател за тяхната поява е желанието на хората да се обучават. Фактът, че MOOCs са лесно достъпни и добре замислени ги прави отличен образователен ресурс за всеки, решил да подобри кариерното си развитие. 

Педагогическата основа на MOOCs.

Въпреки че засега не е налице тенденция онлайн обученията да изместят напълно традиционното обучение в класна стая, MOOCs, със сигурност, представляват ефикасен обучителен метод. Това се дължи на факта, че тяхната педагогическа основа е изградена в съответствие с нуждите на съвременните курсисти. Нещо повече, МОOCs се създават от утвърдени преподаватели, чийто курсове следват най-високите образователни стандарти. 

Какви хора се записват за MOOCs? 

Въпреки че е логично да се предположи, че за MOOCs се записват хора, които не разполагат с други образователни възможности, фактите говорят друго. Най-голям е делът на работещите хора, които вече притежават диплома от колеж, но желаят да подобрят професионалните си умения. Най-посещавани са курсовете по уеб програмиране и чужди езици, което не е учудващо, тъй като това са основните изисквания на пазара на труда. 

Кои са най-добрите MOOCs платформи? 

Първите онлайн платформи за MOOCs курсове бяха Coursera и EdX. Те продължават да са сред най-популярните, използвани са от хиляди курсисти и съдържат стотици курсове на различна тематика. Основното им предимство е, че предлагат курсове, създадени от преподаватели от престижни университети. 

Други подобни платформи са Udemy и Udacity. Тези двете, обаче, предлагат курсове, създадени от професионалисти от конкретна сфера на дейност. 

Заключение

Имайки предвид голямото разнообразие от онлайн курсове, ние със сигурност разполагаме с голям брой възможности за кариерно развитие. Освен че са достъпни по всяко време и от всяко място, MOOCs отговарят на високи педагогически стандарти, което автоматично ги превръща с предпочитано образователно средство от различни хора по цял свят. 

Източник: http://elearningindustry.com/pedagogy-of-moocs-benefits-modern-professionals.