Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

ILIAS.de версия 5.x

Преглед на новите функционалности в системата за дистанционно обучение

Важни функционалности в системата за дистанционно обучение са доразвити, а други добавени. Така ILIAS.de се превръща в мощен помощник на L&D отделите на фирмите и трейнинг специалистите. Тук ще добавяме всички подобрения във версия 5.х

Приблизително време за четене: 4m 44s

Потребителският интерфейс е запазен, но са налични доста нови и полезни функционалности, свързани с курсовете, тестовете, упражненията, образователния напредък, редактора на страниците, пощата и др.

Преглед на новите функционалности, налични в ILIAS 5.x.

„Кой е онлайн?“

Това е инструмент с помощта, на който потребителите могат да видят кои от техните контакти са онлайн в момента.

Нов обект: Учебна програма

Учебната програма представлява обобщение на цялото обучение, което потребителят трябва да премине. Всяка програма се състои от нещо като отделни уроци, които трябва да бъдат преминати – в противен случай обучението не се смята за успешно преминато. С помощта на Учебната програма, освен групиране на учебните материали, може да се постигне по-добро управление на образователния напредък, както и да се зададат алтернативни начини за завършване на обучението, като например:

За да завършите обучението, трябва да преминете успешно или курс B1 или курс B2.

Нови функционалности към тестовете

В ILIAS 5.x. тестовете могат да се използват за задействане на постиженията по нивата на уменията. За целта предварително трябва да бъде направена конфигурация с въпроси/задания за умения, както и да бъдат посочени прагове за ниво на компетентност.

Подобрено разбъркване на отговорите по време на решаване на тест. Към момента системата за дистанционно обучение разбърква отговорите на въпросите от тестовете при всяко ново повикване на въпроса. Това често обърква обучаемите. С новата версия отговорите на всеки въпрос се разбъркват само по веднъж за всеки участник, независимо от това колко пъти е повикал конкретен въпрос.

Наличен е нов вид въпрос. Той може да бъде използван по два различни начина – за избор на отговор от дълго падащо меню или попълване на текстово поле на база на посочени възможни отговори.

Разлика между кликване от въпрос на въпрос и подаване на отговор. ILIAS вече може да различава въпроси, които са видяни, но на които не е отговорено и такива, които не са видяни от потребителя и съответно той не им е посочил правилни отговори.

Нови функционалности към упражненията

Критерий за обратна връзка по определени в системата показатели, като качество на текста, брой думи и др. В ILIAS 5.1 упражненията могат да бъдат оценявани по каталог с критерий. Към всяко упражнение могат да бъдат създадени такива каталози, а посочените критерии могат да бъдат използвани за автоматично изчисляване на образователния напредък.

Минимален брой символи, от които трябва да се състои обратната връзка.

Достъп до обратната връзка след предаване на упражнението.

Ограничен брой файлове, които могат да бъдат подадени, като решение на упражнението.

• Възможност за посочване на втори краен срок за потребителите, които не са успели да предадат упражнението навреме.

• Опция за редактиране на създадените за решаването на дадено упражнение екипи. Администраторите могат по всяко време да създадат нов екип или да разпаднат вече съществуващ, дори и ако упражнението е затворено.

Създаване на екипи от групи. В новата версия на системата за дистанционно обучение потребителите, членуващи в групи могат да бъдат импортирани в екипи по всяко време. Групите, които се намират в родителския курс се показват и техните членовете и администраторите могат да избират потребители, които да бъдат импортирани в екип. Разбира се, потребителите, които вече са част от екипно упражнение не могат да бъдат избрани.

Даване на обратна връзка между обучаемите. Администраторите могат да обвържат даването на обратна връзка с преминаването на дадено упражнение. Тази обратна връзка може да бъде по избор, обучаемият трябва да даде поне една обратна връзка или администраторът да посочи брой задължителни обратни връзки.

Нови функционалности към управлението на курсовете

Автоматично попълване за списък с чакащи за курс/група/сесия. Администраторът може автоматично да попълни наличните места според датите, на които потребителите са заявили желание на включване.

Крайни срокове за анулиране на курсове/групи. Тази функционалност е особено подходяща за blended обучения, които изискват допълнителни ресурси, като наемане на зали, настаняване на участници и др. С помощта на тази опция, администраторите могат да посочат краен срок, в който ако не бъдат записани достатъчно желаещи, курсът може да бъде анулиран – автоматично или ръчно от администратора, който е получил уведомление за това, че няма достатъчно записани потребители.

Подобрена визуализация на курсовете в портфолиото. В ILIAS 5.x заглавието на учебната цел трябва да бъде свързано, за да се отвори релевантния курс, налични са нови опции за сортиране и др.

Създаване на курсове, пряко обвързани с учебните цели. Налични са нови функционалности, като създаване на отделни тестове за всяка учебна цел (в предишните версии на системата един тест можеше да бъда използва за всички учебни цели). Тестът може да бъде преминаван повече от веднъж и по подразбиране последното преминаване се смята за краен резултат.

Посочване на начална и крайна дата за курсовете. До излизането на новата версия на ILIAS администраторите на курсове можеха да посочват само период за активация. Това е добре за изцяло дистанционните обучение, но при blended обученията, при които има събития, които се провеждат „на живо“, е добре да се уточни в кой точно времеви интервал ще се проведат. Това вече е възможно.

Получаване на имейл, включващ всички новини, свързани с групи или курсове. В предишните версии на ILIAS за това бяха необходими в два различни имейла.

Нови функционалности към редактора на страници

Карусел – налични са шаблони, класове за стилизиране, възможност за редактиране на шаблони и др.

Активиране на изображения за посочен период от време. За да направят обучителните модули по-персонализирани, администраторите могат да посочат различни изображения, с които да украсят обученията си по празници, за специални събития и др.

• Опция за добавяне на горен и долен индекс в параграфи.

• Опция за добавяне на линк към потребителски профил в уики обект. Потребителите, които използват уики обекти могат да свържат дадена дума от текста с профила на даден потребител (ако въпросният профил е публичен).

Нови функционалности към образователния напредък

• Наличен образователен напредък към файловете. Задачата се счита за изпълнена, ако файлът бъде свален.

• Наличен образователен напредък към медийни файлове. Администраторът може да посочи кои точно медийни файлове да бъдат част от образователния напредък, както и при какви условия задачата да бъде счетена за премината – гледане на видео, слушане на аудио запис.

• Наличен образователен напредък към обучителните модули. Ако всички страници от даден модул бъдат посетени, той може да бъде зачетен, като преминат. Може да се зададе време на минимален престой на страница – ако потребителят е стоял на тази страница по-малко от посоченото време, тя не се смята за премината.

• Наличен образователен напредък към проучване. Администраторите могат да изберат опция курсът да се смята за преминат, само ако потребителите са преминали проучването.

• Възможност за изпращане на имейли директно от таба „Образователен напредък“ – това става с помощта на шаблони, като опцията е налична само за курсове и SCORM модулите. С помощта на тази опция преподавателите ще могат много по-лесно да уведомяват обучаемите за това, че не са започнали курса, например.

Експортиране на данните от образователния напредък и възможност за тяхната употреба в друга система.

Нови функционалности към пощата

• В ILIAS 5.x текстовите имейли, изпращани към външен имейл адрес могат да бъдат визуализирани с помощта на html шаблон, с чиято помощ да им бъде придаден по-атрактивен вид.

• Администраторите на курсове вече могат да използват шаблони, за да попитат обучаемите за това дали са срещнали някакви проблеми по време на обучението, например. Шаблонът трябва да бъде дефиниран в настройките на курса и да съдържа предмет и текст.

• Опция за автоматично изтриване на стари имейли.

Други функционалности

• Показване на портфолиата в Личен десктоп - в списъчен вид.

• Активиране и задаване на допълнителни метаданни за уики обекти и речници, но само при положение, че тези метаданни са определени предварително в глобалното администриране.

Търсене във форумите и секцията за онлайн помощ.

• Посочване на начална и крайна дата в обектите за резервиране.

• Подобрен Web Access Checker.

 

Свързани статии

 • ILIAS.de
  ILIAS.de
  ILIAS.de е система за управление на обучението (LMS), разработена с цел намаляване…
 • Moodle
  Moodle
  Moodle е система за управление на обучението (LMS), специално създадена в помощ на…
 • Виртуална класна стая
  Виртуална класна стая
  Виртуалната класна стая има функционалност, която позволява директна, синхронна връзка…

Свържете се с насПовече...