Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Ефектът на Дънинг-Крюгер

Как влияе ефектът на Дънинг-Крюгер

Както заключават Дейвид Дънинг и Джъстин Крюгер, „погрешната оценка на некомпетентните произтича от грешка относно самия себе си, докато погрешната оценка на високо компетентните произтича от грешка относно другите

Приблизително време за четене: 3m 23s


Защо хората имат склонност да надценяват или съответно да подценяват своите умения?

Може би сте чували популярната поговорка: „Проблемът със света е, че интелигентните хора са изпълнени със съмнения, докато глупавите с увереност.“

Със сигурност има някой около Вас, който се смята за по-умен и по-разбиращ от другите. Някой, който мисли, че е много компетентен по дадена тема и няма какво повече да научи, а всъщност не знае почти нищо.

Погледнете и от друг ъгъл - има хора, които са наистина добри в дадена област, но настояват, че не са толкова опитни.
Защо се случва това?

Запиши се за нашите обучения, които ще подобрят уменията и ще допринесат за успеха!

Ефектът на Дънинг-Крюгер дава психологическо обяснение на този въпрос. Това е вид когнитивно отклонение, при което хората неправилно оценяват своите познавателни способности като по-големи, отколкото в действителност са. Ефектът е описан в резултат от проведеното изследване, което психолозите Дейвид Дънинг и Джъстин Крюгер  озаглавили „Неквалифициран и неподозиращ за това - как трудностите при разпознаването на собствената некомпетентност водят до надути самооценки“.

Проучването им е свързано с един интересен наказателен случай от 1995 год., когато 44-годишен мъж ограбил две банки.

Става въпрос за наказателното дело на г-н МакАртър Уилър. Затворникът бил прочел за някои особени свойства на лимоновия сок и ги е изтълкувал по доста странен начин. Той предположил, че след като химичните свойства на лимоновия сок са донякъде подобни на невидимото мастило, лицето му ще изглежда невидимо или замъглено за охранителните камери.
Зареден с увереност (поради намазване на лицето с лимонов сок), той смело извършил грабежите в Питсбърг, без да използва маскировка. На заснетите кадри обаче ясно се виждало лицето му (очевидно) и той бил арестуван на същия ден. Мъжът бил доста шокиран, че полицията го намерила толкова скоро.

В своя доклад Дънинг и Крюгер посочват, че потърпевшите от това когнитивно отклонение, надценяват своите умения или таланти. С други думи, те нямат представа колко са неспособни в действителност. Хората, които се представят слабо на тест, осъзнават, че са се представили зле, но не и до каква степен.
Двамата психолози предполагат, че този вид надценяване се дължи отчасти на това, че неквалифицираните страдат от „двойно бреме“. Те не само достигат до неверни заключения и правят несполучливи избори, но тяхната некомпетентност или липса на умения ги лишава от способността дори да осъзнаят, че не са квалифицирани.
Тоест някои неспособни хора са твърде некомпетентни, за да осъзнаят своята некомпетентност.
Има и друга интересна страна - хората, които са по-способни от обикновения човек, понякога не го разбират. Колкото по-знаещ или опитен си в дадена област, толкова повече виждаш пропуските и ограниченията в знанията си. Оттам се поражда и недоверието към собствените ти възможности.

Опитният компютърен програмист може да помисли нещо като: „Ами, знам как да създам тази програма, но не знам много други важни неща, свързани с нея, които другите хора могат да разберат, така че не съм сигурен дали съм толкова добър."

Съгласно теорията на Дънинг и Крюгер, погрешната оценка на некомпетентните произтича от грешка относно самите себе си, докато погрешната оценка на високо компетентните произтича от грешка относно другите. Този ефект може да бъде обяснен чрез няколко фактора:

 1. Липса на знание и опит: Хората, които не разполагат с достатъчно знание или опит в дадена област, липсват на референтни точки, чрез които да оценят своите способности. Тяхната некомпетентност ги лишава от способността да осъзнаят своята липса на умения.

 2. Двойно бреме на некомпетентността: Тези, които са некомпетентни, често страдат от "двойно бреме". Те не само правят неправилни заключения и избори, но и не са в състояние да осъзнаят своята некомпетентност. Това ги кара да се преуверяват и да изразяват надути самооценки.

 3. Проекция на знания: Хората, които се сблъскват с липса на знание в дадена област, могат да проектират ограниченото си разбиране върху другите. Това ги кара да предполагат, че и другите имат същите ограничения, което допълнително укрепва тяхната илюзия за компетентност.

 4. Недостатъчна самооценка: Отсъствието на адекватна самооценка може да доведе до надценяване на своите умения. Хората, които не разполагат със средства за точна оценка на собствената си компетентност, се уловяват във виртуалния кръг на надути самооценки.

За да преодолеят ефекта на Дънинг-Крюгер и да развият по-реалистична самооценка, хората трябва да насочат вниманието си към усъвършенстване на уменията си, обучение и непрекъсната самооценка. Тези, които са наистина компетентни в дадена област, често са по-склонни да разпознаят своите недостатъци и да се стремят към постоянно усъвършенстване.

За предприятия и ръководители е важно да провеждат обучения, оценки и диалоги със служителите с цел по-точно определяне на техните знания и умения. Това може да помогне на хората да осъзнаят своите силни страни и слабости, като по този начин се преодолее ефектът на Дънинг-Крюгер.

Следващата стъпка е изграждането на среда, където хората се чувстват комфортно да изразяват недостатъците си и да работят в екипи, които подкрепят взаимното учене и растеж. Взаимната обратна връзка и съдействие могат да допринесат за изграждане на по-реалистична и здравословна самооценка сред всички членове на организацията.

Ако Вие самите ръководите компания или отдел, можете да помогнете на Вашите служители да неутрализират ефекта на Дънинг-Крюгер. Оцененете компетентността на всеки един от тях, като използвате лични наблюдения и разгледате длъжностната му характеристика. Един от най-ефективните начини е да проведете обучение и тестове, които максимално точно да определят кои са проблемните зони и мерките, които трябва да предприемете. 

Можем да организираме за Вашите служители тестове, които да оценят реалните възможности на всеки човек. Тестовете могат да бъдат създадени специално за Вас или да направим електронен вариант на теста, който обичайно използвате в работата си.

Имаме и готови тестове, които можете да използвате веднага.

Пишете ни или се обадете на тел. 02 8505364

Свързани статии

 • Обучение за обучители
  Обучение за обучители
 • Психологически личностен тест
  Психологически личностен тест
  Психологическият тест е важен инструмент за подбор на персонал. Знаете, че най-ценният…
 • Онлайн обучение за работа с Moodle Първо ниво - "Запознай се с Moodle"
  Онлайн обучение за работа с Moodle Първо ниво - "Запознай се с Moodle"
  Вашата организация вече използва Moodle или Ви предстои внедряване на системата?
 • Системите за дистанционно обучение и бизнеса
  Системите за дистанционно обучение и бизнеса
  Системите за дистанционно обучение и електронните курсове предоставят множество опции…