Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Дирекции бюра по труда данни за контакт и регистрация в ДБТ

Бюро по труда към Агенция по заетостта: документи за регистрация

Дирекциите "Бюро по труда" са териториални поделения към Главна дирекция "Услуги по заетостта" към Агенцията по заетостта.

Приблизително време за четене: 6m 5s

ДБТ предлагат услуги за търсещи работа и услуги за работодатели. 

Заявления-декларации от търсещи работа лица, желаещи да се регистрират в дирекция „Бюро по труда” с цел упражняване на права по чл. 17, ал.1 Закона за насърчаване на заетостта и ползване на услуги, се подават в дирекция „Бюро по труда“ (териториално поделение на Агенцията по заетостта) по постоянен или настоящ адрес на търсещото работа лице.

Тази регистрация може да бъде извършена и по електронен път. Преди да преминете към подаването на електронно заявяване трябва да се снабдите с персонален идентификационен код (ПИК) на НОИ или Квалифициран електронен подпис (КЕП).

В случай, че не притежавате електронен подпис, можете да получите ПИК на НОИ.

Издаването на ПИК на НОИ по електронен път се извършва чрез електронна услуга на НОИ с помощта на мобилното приложение на Евротръст за подписване с мобилен квалифициран електронен подпис. Детайлни инструкции, както и необходимите документи за регистрация в приложението на Евротръст може да намерите в следния линк: https://www.nssi.bg/images/bg/eservices/ePIK/Evrotrust%20Instrikcia%20za%20identifikacia%202020.pdf

Електронна регистрация в ДБТ

За електронната регистрация ви е нужен персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ) или Квалифициран електронен подпис (КЕП). Ако нямате електронен подпис, можете да получите ПИК от НОИ, както ви посочихме по-горе.

След като получите ПИК, можете да се регистрирате в системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) и да подадете заявление за регистрация в "Бюрото по труда" чрез електронната услуга на Единния портал за достъп до електронни административни услуги.

Не забравяйте да следвате внимателно указанията за попълване и прикачване на документи. Някои от необходимите документи включват документ за самоличност или пребиваване, документи за образование и квалификация, както и други специфични документи според вашата ситуация.

След изпълнението на всички стъпки, не забравяйте да запазите копие на всички документи и потвърждения за вашата регистрация. Те могат да бъдат от полза в бъдеще при решаване на евентуални въпроси или проблеми.

Също така, ако имате въпроси или нужда от помощ по време на процеса на регистрация, не се притеснявайте да се обърнете към служителите на "Бюрото по труда" или към представители на НОИ. Те са на разположение, за да ви помогнат с всичко необходимо.

И последно, но не на последно място, редовно проверявайте състоянието на вашата регистрация и съответните услуги, които ползвате, за да бъдете информирани за всякакви промени или актуализации, които могат да се наложат.

Условия за регистрация в ДБТ на място

За да се регистрирате в Бюрото по труда, трябва да отидете до местното отделение на Агенцията по заетостта и да подадете заявление за регистрация.

Там трябва да предоставите някои от следните документи:

Лична карта или друг документ за самоличност.
Заявление-декларация по образец.
Документ, който потвърждава вашата текуща адресна регистрация.
Документи за образованието и/или квалификацията ви.
Документи за предишен общ и/или служебен стаж.
Решение от Териториалната експертна лекарска комисия/Националната експертна лекарска комисия, ако имате трайно намалена работоспособност.
Документ, който потвърждава правото ви на пенсия за осигурителен стаж и възраст или на професионална пенсия за ранно пенсиониране.
Други документи, ако са необходими, и/или писмена декларация за допълнителни обстоятелства.

Регистрацията трябва да бъде направена в териториалното отделение на Агенцията по заетостта, което обслужва вашия район. След успешната регистрация ще получите регистрационна карта.

Данни за контакт с някои от бюрата по труда в България

 
Населено място: Пощенски код: Адрес: Телефон за информация: Email адрес:  
град Казанлък 6100 бул. ""Княз Ал. Батенберг"" 4 0431/625 10 DBT-905@az.government.bg  
град Стара Загора 6000 ул.""Стефан Караджа"" 8 042/697 598 DBT-912@az.government.bg  
град Бургас 8000 Бургас ул."" Перущица"" 67 ет.1 056/813-948; 056/813-941 DBT-202@az.government.bg  
град Бургас, филиал Меден Рудник 8000 К-с “Меден Рудник”, ТД ""Възраждане"" 056/85-57-05 DBT202-07@az.government.bg  
ДРЗС град Бургас 8010 бул. ""Янко Комитов"" № 3 ет.6 056 / 81 - 29 - 78 rsz200@mbox.contact.bg  
град Айтос 8500 ул. ""Филип Кутев"" 36 0558 / 2 58 74, 2 27 05 dbt201@mbox.contact.bg  
град Варна 9000 ул. Шипка №10 052/612 862 dbt-302@az.government.bg  
град Варна, филиал Владислав Варненчик 9023 ж.к. ""Владислав Варненчик"" 411 052/510 389 DBT302-03@az.government.bg  
ДРСЗ Варна 9000 ул. ""Шипка"" № 10 052/612 836 DRSZ-300@az.government.bg  
град Велико Търново 5000 ул. ""Христо Ботев"" 82 062/610 261 DBT-401@az.government.bg  
град Свищов 5250 ул. ""Григор Стоянов"" 16 0631/60519 DBT-412@az.government.bg  
град Видин 3700 гр.Видин пл. Бдинци № 1 094/601 385 DBT-504@az.government.bg  
град Белоградчик 3900 ул. ""В. Левски"" 1 0936 / 55467 DBT-501@az.government.bg  
град Враца 3000 ул. ""Стоян Заимов"" 2 092/627 133 DBT-505@az.government.bg  
град Козлодуй 3320 ул. ""В. Коларов"" 1 0973/ 802 65 bt506@mbox.contact.bg  
град Бяла Слатина 3200 ул. Климент Охридски 61 0915/82237 dbt-503@mbox.contact.bg  
град Мездра 3100 ул. Хр. Ботев 27 0910/92585 DBT-509@az.government.bg  
град Габрово 5300 ул. ""Цанко Дюстабанов"" 24 066/804 526 DBT-402@az.government.bg  
град Дряново 5370 ул. ""Стефан Стамболов"" 32 0676/723 98 DBT402-01@az.government.bg  
град Севлиево 5400 ул. ""Хан Аспарух"" 5 0675/3 26 50 DBT402-03@az.government.bg  
град Трявна 5350 ул. ""Индустриана"" 1 0677/625 49 DBT402-02@az.government.bg  
град Добрич, филиал - селска 9300 Филиалът е закрит      
град Добрич 9300 ул. ""Независимост"" 7 058/602 631 DBT-313@az.government.bg  
град Балчик 9600 ул. ""Яворов"" 19А 0882 82 49 87 DBT313-03@az.government.bg  
град Генерал Тошево 9500 ул.В. Април 14A 05731/45-15 DBT-304@az.government.bg  
град Кърджали 6600 бул. България 74 0361/ 66562 DBT-908@az.government.bg  
град Момчилград 6800 ул. ""26 декември"" 20 03631/6195 DBT-909@az.government.bg  
град Крумовград 6900 ул. Тракия 4 03641/71 37 DBT-907@az.government.bg  
град Кюстендил 2500 ул. Демокрация 44 ет.7 и 8  078/55 04 82 DBT-807@az.government.bg  
град Кюстендил, филиал Изток 2500 кв. Изток, ул. ""Овощарска"" 1 078/550 481 DBT807-01@az.government.bg  
град Дупница 2600 ул. ""Охрид"" 3 0701/5-05-38 DBT-816@az.government.bg  
град Кочериново 2640 пл.""Трети март"" 1 07053/29 93 DBT816-04@az.govеrnment.bg  
град Ловеч 5500 ул. ""Анастас Иширков"" 10 068/603151 DBT-406@az.government.bg  
ДРСЗ Ловеч 5500 ул.""Анастас Иширков"" 10 068/603 160 drsz.lovech@mbox.contact.bg  
град Луковит 5770 ул. ""Възраждане"" 53-55 0697/525 41 DBT-407@az.government.bg  
град Тетевен 5700 ул. ""Димитър Благоев"" 2а 0678 / 52123 dbt-414@az.government.bg  
град Троян 5600 ул. ""Добруджа"" 5 0670/603 04 DBT-415@az.government.bg  
град Берковица 3500 ул. ""Д-р Иван Панов"" 1 0953/883 41 DBT-502@az.government.bg  
град Монтана 3400 пл. ""Жеравица"" 5 096/306-262 DBT-510@az.government.bg  
ДРСЗ град Монтана 3400 пл. ""Жеравица"" № 5 096/300-312 DRSZ-500@az.government.bg  
град Лом 3600 пл. ""Свобода"" - 6 0971/601 95 DBT-508@az.government.bg  
град Велинград 4600 ул. ""Връх Киселец"" 3 0359 /5 33 95 DBT-602@az.government.bg  
град Пазарджик 4400 ул. ""Екзарх Йосиф"" 15A  034/ 44 49 72 DBT-608@az.government.bg  
град Пазарджик, филиал Изток 4401 ул. ""Бузлуджа"" 9A 034/445 631; 0879/004 755 DBT608-01@az.government.bg  
град Панагюрище 4500 ул. ""Д-р Лонг"" 2 0357/640-45 DBT-609@az.government.bg  
град Перник 2300 ул. ""Радомир"" 1 076/600327 DBT-808@az.government.bg  
град Перник, филиал Радомир 2400 пл. ""Свобода"" 1 0777/805 09 DBT808-01@az.government.bg  
град Плевен 5800 ул. ""Александър Стамболийски"" 1 064/800615 DBT-411@az.government.bg  
град Пловдив - Марица 4003 ул.""Брезовска"" №34 032/967 852 DBT-607@az.government.bg  
град Пловдив 4002 ул.Чернишевски 3 Няма телефон в информацията. DBT-611@az.government.bg  
гр. Пловдив - ""Родопи"" 4000 бул. ""Руски"" 15 032/64-28-96 DBT-614@az.government.bg  
град Пловдив, филиал Столипиново 4006 ул.Ландос 6 032/682 324;0878 483072 DBT611-02@az.government.bg  
ДРСЗ Пловдив 4003 ул. ""Самара"" № 7 032/960131    
град Карлово 4300 ул. Меден дол № 10 0335/92115 dbt-605@az.government.bg  
""Марица "" Пловдив, филиал Хисаря 4180 ул. ""Ген. Гурко"" 14 0337/625 56 Hisar@mbox.contact.bg  
град Асеновград 4230 ул. ""Изложение"" № 6 0331/ 638 15; 627 33 DBT-601@az.government.bg  
град Разград 7200 гр. Разград, бул. Априлско въстание 23 084 662 152; 084 662 153 DBT-708@az.government.bg  
град Русе 7000 ул. ""Кап. л-т Евстати Винаров"" 10 082/821 426 DBT-713@az.government.bg  
ДРСЗ Русе 7000 ул. "" Капитан лейтенант Евстати Винаров"" № 10 082/825-684    
град Силистра 7500 бул. “Македония” 167 086/823 857 DBT-710@az.government.bg  
град Нова Загора 8900 ул. ""14-ти януари"" №52 45762718  DBT-208@az.government.bg  
град Сливен 8800 ул. Ген. Скобелев 6 044/625 213 DBT-209@az.government.bg  
град Сливен, филиал Надежда 8810 кв. Надежда" 879006422 ххх  
""Калиакра""№6          
град Сливен, филиал кв.Надежда 8810 кв. ""Надежда" 044/623 674 ххх  
град Смолян 4703 бул. ""България"" 83 0301/6 20 36 DBT-616@az.government.bg, pu616@mbox.contact.bg  
град Мадан 4900 ул. ""Обединение"" 16 0308/2 25 49 ; 0879005715 dbt-madan@mbox.is-bg.net  
град Търговище 7700 ул. ""Ст.Караджа"" 1 879005119 DBT-712@az.government.bg  
град Ботевград 2140 пл. ""Незнаен воин"" 7 0723/601 61 DBT-802@az.government.bg  
град Ихтиман 2050 ул. ""Цар Освободител"" 120 0724/823 97; 0724/85477 ; 0724/85476 DBT-805@az.government.bg  
град София ДБТ ""Сердика"" 1202 ул. ""Тимок"" 20 02/931 17 44; 02/832 61 61 DBT-107@az.government.bg  
София - ""Възраждане" София,1408,"ж.к. ""Стрелбище"" ул. Котленски проход"" № 20 02/962 17 65 DBT101-01@az.government.bg    
София - ""Възраждане"" 1404 ул. Странджа 64 02/831 70 78 DBT-101@az.government.bg  
София - ""Люлин"" 1324 ж.к. ""Люлин" 02/825-49-83 DBT-104@az.government.bg  
София - ""Изток"" 1715 ж.к. ""Младост"" 4, админ. сграда срещу блок 465 882824769 DBT-111@az.government.bg  
София - филиал Подуяне 1836 ж.к. ""Левски - В"" бл. 10А 02/946 61 01 DBT107-01@az.government.bg  
София - ""Изток" 1700 София,,"Студентски град, бл.5 02/868 75 64 filial_studentski@mbox.contact.bg  
София - ""Люлин" 1360 София,,"жк.Надежда 3, ул.Хан Кубрат, бл.328, вх.Б, ет.1 02/8363 225 DBT-104-01@az.government.bg  
ДРСЗ - София 1233 ул. ""Софроний Врачански"" 104 02/931 04 11    
София - ""Възраждане"" - филиал ""Красна поляна"" 1330 ж.к. Разсадника-Коньовица, бл.31 02/820-16-75 DBT101-02@az.government.bg  
град Стара Загора 6000 ул.""Стефан Караджа"" 8 042/697 598 DBT-912@az.government.bg  
град Димитровград 6400 пл. ""България"" 1 0391/6 20 12 DBT-903@az.government.bg  
град Хасково 6300 пл. ""Градска болница"" № 3 038/662 060 DBT-915@az.government.bg  
град Свиленград 6500 ул. ""Гоце Делчев"" 6 0379/71475 DBT-911@az.government.bg  
град Шумен 9700 ул. ""Цар Иван Александър"" 108 054/800 324 dbt-314@az.government.bg  
град Велики Преслав 9850 ул.Борис Спиров 30 0538/421 10 DBT-310@az.government.bg  
град Ямбол 8600 ул. ""Васил Карагьозов"" 2 046/662 462 DBT-210@az.government.bg  
град Елхово 8700 ул. Търговска 31 0478 / 88241 DBT-204@az.government.bg  

Свободни работни места бюро по труда 

Ако има свободни работни места, които отговарят на вашите умения и опит, трудовият посредник ще ви свърже с работодателя.

В регистрационната карта ще бъдат отбелязани датите на срещи с трудовия посредник и сроковете за изпълнение на препоръките в плана за действие.

Ако в първия месец след регистрацията не се предложи подходяща работа, ще ви бъде съставен индивидуален план за действие.

При нужда може да поискате да ви се издаде служебна бележка за удостоверяване на вашата регистрация като безработен, която може да бъде полезна, например ако вашето дете кандидатства за социална стипендия.

  Обучение "Успешно интервю за работа"

Бюро по труда свободни работни места, Дирекция бюро по труда, Условия за регистрация в бюрото по труда, Регистрация в бюро по труда, Бюро по труда програма обучение и заетост