+359 2 850 53 64

Закони

 • КЪМ СТАТИЯТА
  Закон за народната просвета
  Този закон урежда устройството, функциите и управлението на системата на народната просвета.
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Закон за висшето образование
  С този закон се уреждат устройството, функциите, управлението и финансирането на висшето образование в Република България.
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Закон за професионалното образование и обучение
  Този закон регулира обществените отношения, свързани със осигуряване на правото на професионално образование и обучение на…