Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Въведение в маркетинговите иновации

Безплатно електронно обучение "Въведение в маркетинговите иновации"

Основната цел на маркетинга е да накара потребителите да изберат Вашия продукт пред този на конкуренцията.

Приблизително време за четене: 38 sec

Защо маркетингът е важен?

• Маркетингът информира.
• Маркетингът е достъпен.
• Маркетингът е устойчив.
• Маркетингът ангажира.
• Маркетингът продава.
• Маркетингът ще осигури растежа на Вашия бизнес.

Какво е маркетинг иновация?

Маркетинг иновация е въвеждането на нов маркетингов метод, включващ значителни промени в т.нар. маркетингов микс – продукт, цена, промоция, дистрибуция.

За да научите още полезна информация относно маркетинговите иновации, разгледайте БЕЗПЛАТНОТО електронно обучение „Въведение в маркетинговите иновации“.

В него са включени следните теми:

• Маркетинг – дефиниция и цели.

• Какво се крие зад понятието „маркетингов микс“?

• Иновации в маркетинговия микс.

• Разлики между маркетинга на услуга и маркетинга на продукт.

Съдържанието и дизайнът на обучението са реализирани от нашия екип – по поръчка на „Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански“ – за проект "Повишаване на конкурентоспособността на МСП в трансграничния район чрез насърчаване и популяризиране на нетехнологичните иновации (INNOFOSTER)".

За да преминете обучението, посетете официалната уеб страница на проекта. Курсът е достъпен след регистрация в системата.

Свързани статии

 • Въведение в организационните иновации
  Организационната иновация се отнася до нови начини за работа, които могат да бъдат…
 • Управление на организационни иновации
  Процесът по управление на иновациите е ключова част от дейността на много фирми.
 • Безплатно обучение
  Бранд е усещането, което потребителят изпитва, когато чуе името на Вашата компания,…
 • Маркетинг иновации в 21 век
  Днес хората прекарват голяма част от времето си онлайн.