Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Въведение в организационните иновации

Безплатно електронно обучение "Въведение в организационните иновации"

Организационната иновация се отнася до нови начини за работа, които могат да бъдат организирани и осъществени в рамките на дадена организация, за да насърчат конкурентно ѝ предимство.

Приблизително време за четене: 39 sec

Това могат да бъдат иновации в бизнес практиките на организацията, иновации в организацията на работните места или иновации във външните връзки.

Организационните иновации насърчават хората да мислят самостоятелно и творчески, като за справянето с предизвикателствата използват личните си знания и умения. Ето защо организационните иновации изискват наличието на култура, която да подкрепя новите идеи, процеси и като цяло новите начини за "правене на бизнес".

Тази и много друга полезна информация можете да намерите в БЕЗПЛАТНОТО електронно обучение „Въведение в организационните иновации“.

Обучението съдържа следните теми:

• Какво е иновация? Видове иновации.

• Какво е организационна иновация. Характеристики на организационните иновации.

• Примери за организационни иновации.

• Кои са предимствата на организационните иновации?

• Фактори, влияещи върху организационните иновации.

Съдържанието и дизайнът на обучението са реализирани от нашия екип – по поръчка на „Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански“ – за проект "Повишаване на конкурентоспособността на МСП в трансграничния район чрез насърчаване и популяризиране на нетехнологичните иновации (INNOFOSTER)".

За да преминете обучението, посетете официалната уеб страница на проекта. Курсът е достъпен след регистрация в системата.

Свързани статии

 • Безплатно електронно обучение
  За да стане Вашата организация по-иновативна, трябва да създадете корпоративна култура,…
 • Управление на организационни иновации
  Процесът по управление на иновациите е ключова част от дейността на много фирми.
 • Въведение в маркетинговите иновации
  Основната цел на маркетинга е да накара потребителите да изберат Вашия продукт пред…
 • Безплатно обучение
  Бранд е усещането, което потребителят изпитва, когато чуе името на Вашата компания,…