Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Управление на организационни иновации

Безплатно електронно обучение "Управление на организационни иновации"

Процесът по управление на иновациите е ключова част от дейността на много фирми.

Приблизително време за четене: 38 sec

Той преминава през 7 етапа на развитие.

• Етап 1. Задаване на цели.
• Етап 2. Създаване на кооперативни взаимоотношения.
• Етап 3. Комбиниране на идеи.
• Етап 4. Оценка на идеи.
• Етап 5. Тестване на идеи.
• Етап 6. Изпълнение на идеи.
• Етап 7. Оценка на иновацията.

Подробно описание на етапите, както и много друга полезна информация относно управлението на организационните иновации, можете да намерите в БЕЗПЛАТНОТО електронно обучение „Управление на организационни иновации“.

Обучението включва следните теми:

• Описание на процеса по управление на иновациите.
• Добри практики при управлението на иновациите.
• Ролята на лидера в управлението на иновациите.
• Съвети за създаване и управление на иновационен екип.
• Как да финансирате иновационните си идеи?

Съдържанието и дизайнът на обучението са реализирани от нашия екип – по поръчка на „Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански“ – за проект "Повишаване на конкурентоспособността на МСП в трансграничния район чрез насърчаване и популяризиране на нетехнологичните иновации (INNOFOSTER)".

За да преминете обучението, посетете официалната уеб страница на проекта. Курсът е достъпен след регистрация в системата.

Свързани статии

 • Въведение в организационните иновации
  Организационната иновация се отнася до нови начини за работа, които могат да бъдат…
 • Безплатно електронно обучение
  За да стане Вашата организация по-иновативна, трябва да създадете корпоративна култура,…
 • Въведение в маркетинговите иновации
  Основната цел на маркетинга е да накара потребителите да изберат Вашия продукт пред…
 • Безплатно обучение
  Бранд е усещането, което потребителят изпитва, когато чуе името на Вашата компания,…