Начало Услуги Магазин Портфолио Клиенти Youtube

Безплатно електронно обучение

Приемане и насърчаване на иновациите и креативността

За да стане Вашата организация по-иновативна, трябва да създадете корпоративна култура, която да приема и насърчава иновациите и креативността.

Приблизително време за четене: 38 sec

В бизнеса под креативност се има предвид производството на оригинални и полезни идеи. Иновациите представляват успешното им прилагане в рамките на организацията.

Казано по друг начин, всяка иновация започва с креативна идея и добрата новина е, че всеки може да бъде креативен.

За да научите повече за това как да създадете иновативна и креативна култура във Вашата организация, разгледайте БЕЗПЛАТНОТО електронно обучение „Създаване на култура за иновации. Насърчаване на креативността на служителите“. То съдържа следната информация:

• Съвети за създаване на култура за иновации.

• Примери за компании с отлична култура за иновации.

• Идеи, с които да подпомогнете креативността на Вашите служители.

• Начини, по които да изберете най-добрата иновативна идея?

Съдържанието и дизайнът на обучението са реализирани от нашия екип – по поръчка на „Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански“ – за проект "Повишаване на конкурентоспособността на МСП в трансграничния район чрез насърчаване и популяризиране на нетехнологичните иновации (INNOFOSTER)".

За да преминете обучението, посетете официалната уеб страница на проекта. Курсът е достъпен след регистрация в системата.

Свързани статии

 • Електронно обучение Лидерски умения
  Електронното обучение Лидерски умения съдържа актуална и полезна информация за това…
 • Електронно обучение "Управление на екипи"
  Електронното обучение „Управление на екипи: Станете мениджърът, когото всички харесват“…
 • Електронно обучение "Управление на конфликти"
  Обучението би било полезно на хора от различни сфери и нива на професионално развитие.
 • Обучение "Управление на времето за заети хора"
  Подобрете продуктивността си както на работното място, така и в личен план.