+359 2 850 53 64

Създаване на култура за иновации. Насърчаване на креативността на служителите.

Безплатно електронно обучение "Създаване на култура за иновации. Насърчаване на креативността на служителите."

За да стане Вашата организация по-иновативна, трябва да създадете корпоративна култура, която да приема и насърчава иновациите и креативността.

В бизнеса под креативност се има предвид производството на оригинални и полезни идеи. Иновациите представляват успешното им прилагане в рамките на организацията.

Казано по друг начин, всяка иновация започва с креативна идея и добрата новина е, че всеки може да бъде креативен.

За да научите повече за това как да създадете иновативна и креативна култура във Вашата организация, разгледайте БЕЗПЛАТНОТО електронно обучение „Създаване на култура за иновации. Насърчаване на креативността на служителите“. То съдържа следната информация:

• Съвети за създаване на култура за иновации.

• Примери за компании с отлична култура за иновации.

• Идеи, с които да подпомогнете креативността на Вашите служители.

• Начини, по които да изберете най-добрата иновативна идея?

Съдържанието и дизайнът на обучението са реализирани от нашия екип – по поръчка на „Сдружение Бизнес Информационен и Консултантски Център – Сандански“ – за проект "Повишаване на конкурентоспособността на МСП в трансграничния район чрез насърчаване и популяризиране на нетехнологичните иновации (INNOFOSTER)".

За да преминете обучението, посетете официалната уеб страница на проекта. Курсът е достъпен след регистрация в системата.

Свързани статии

 • Електронно обучение Академия "Лидерски умения"
  Електронното обучение Академия „Лидерски умения“ съдържа актуална и полезна информация за това какво…
 • Управление на екипи: Станете мениджърът, когото всички харесват
  Електронното обучение „Управление на екипи: Станете мениджърът, когото всички харесват“ ще Ви помогне…
 • Електронно обучение "Управление на конфликти"
  Обучението би било полезно на хора от различни сфери и нива на професионално развитие.
 • Електронно обучение "Управление на времето"
  Подобрете продуктивността си както на работното място, така и в личен план.