+359 2 850 53 64

Обучение на персонала по лесния начин

Как отделите по човешки ресурси могат да улеснят и подобрят процеса по обучение и развитие на персонала?

Постоянното обучение на персонала е ключов момент от успеха на всеки бизнес, а употребата на съвременни технологии – задължителна.

Една от най-актуалните световни тенденции в процеса по обучение и развитие на човешките ресурси са системите за онлайн обучение. Те могат да направят Вашите обучения по-интересни и полезни за обучаемите, а това логично ще увеличи и печалбата на работодателя.

Обучението на персонала не само подобрява техническите и професионалните умения на служителите, но също така повишава тяхната мотивация и ги приобщава към мисията на компанията и нейната визия за бъдещето.

За да бъде ефективно, обучението на персонала трябва да е екипна дейност, която включва вълнуващи и интересни начини за усвояване на нови знания и развитие.

Какви цели трябва да заложите във Вашата програма за обучение на персонала?

Мобилност. Обучението и развитието на персонала не трябва да прекъсва динамичния бизнес живот. Служителите трябва да могат да се обучават, когато поискат, откъдето поискат.

• Вашите обучения трябва да включват модерни технологии и да са лесно достъпни.

Сътрудничество. Служителите Ви не трябва да се обучават само индивидуално, но и групово. Така ще подпомогнете изграждането на добри взаимоотношения между тях и ще създадете усещане, че усилията им са насочени към постигане на една обща цел.

Ангажираност. Ако накарате служителите във Вашата компания да прочетат дълго и сухо обучение или да слушат отегчителна лекция след работа, резултатите няма да добри. Интерактивните методи на обучение са далеч по-продуктивни.

Взаимодействие. Ако Вашето обучение на персонала е направено, така че да изисква от обучаемите да си взаимодействат с него, то вниманието им автоматично ще бъде привлечено и резултатите ще бъдат много по-добри.

Практично и полезно съдържание. Ако обучаемите не виждат смисъл и стойност във Вашето обучение, то те най-вероятно, няма да инвестират достатъчно време и внимание. Съдържанието трябва да е таргетирано и релевантно на техните интереси и задължения.

Достъпност. Обученията трябва да са поставени в система, която е лесна за употреба и ще подпомага, а не затруднява обучаемите.

Рентабилност. Цената на обучението на персонала трябва да бъде адекватна на стойността и очакваните резултати.

Защо отделите по човешки ресурси трябва да използват система за онлайн обучение?

HR екипи от цял свят от години използват системи за онлайн обучение.

• Според статистически данни 25% от служителите напускат работните си места, поради факта, че работодателят им не им осигурява достатъчно възможности за обучение и развитие.

• Системите за онлайн обучение увеличават продуктивността на персонала с около 50%.

• 72% от компаниите, които използват ефективни еLearning решения, изпреварват конкуренцията и заемат водещи позиции в своя сектор.

• Компаниите с географски разпръснати офиси ще могат да обучават персонала си много по-лесно и с по-малко усилия, защото физическото присъствие на всички лица на едно място не е задължително.

• Големите компании често работят с външни експерти (контрактори), които в повечето случаи, също трябва да се запознаят с фирмената политика, нейните продукти и тяхната конкретна задача.

• В системите за онлайн обучение, съдържанието се качва и обновява изключително лесно Създаването на обученията е еднократен процес, а разпространението им става само с един клик на мишката.

• Улеснен е и процесът по записване на обучаемите. Регистрирате потребителите с потребителско име и парола, като на всеки служител можете да зададе индивидуални права за достъп и роля.

Онлайн обучения са обвързани с по-малки разходи в сравнение с другите начини на обучение, тъй като пестят средства от транспорт, наемане на зали, заплащане на командировъчни и др.

• В системите за онлайн обучение резултатите от всяка обучителна сесия се измерват бързо и лесно, тъй като процесът е автоматизиран.

• Интересен и ангажиращ вниманието начин на представяне на обучителния материал, тъй като електронните обучения са интерактивни и дори предлагат възможност за добавяне на елементи на игровизация.

• Обученията на персонала могат да се провеждат онлайн или на живо с помощта на виртуална класна стая.

• В системите може да бъде качено съдържание от всякакъв вид и формат - текст, видео, аудио, мултимедия.

Оценяването, проследяването на напредъка и отчетността са по-лесни от всякога. Резултатите се измерват автоматично от системата – представете си колко време и усилия ще спестите!

На служителите могат да бъдат задавани конкретни обучения; време, през което да бъдат преминати; задачите могат да бъдат индивидуални или групови.

• Служителите ще могат да се обучават от всякакъв вид устройство (настолен компютър, лаптоп, смартфон или таблет).

• Хората, които преминават Вашите обучения, получават бърза и индивидуална обратна връзка за представянето и напредъка си.

НИТ ЕООД може да Ви помогне да подобрите и улесните процеса по обучение на персонал във Вашата компания. Ние предлагаме инсталация, конфигурация, тестване, поддръжка и обучение за работа със системи за онлайн обучение, както и услуги по изработка на електронни обучения по поръчка. Предлагаме и готови интерактивни обучения по меки умения - Мотивация на персонала, Управление на екипи, Управление на конфликти, Бизнес комуникации, Управление на времето, Как се прави презентация.

Ако проявявате интерес към нашите услуги или имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас на тел.:  +359 2 850 53 64, e-mail: office@nitbg.com или като попълните поместената по-долу форма за контакти. 

Свързани статии

 • КЪМ СТАТИЯТА
  Електронно обучение по поръчка
  Значителна част от бюджета на всяка една организация се влага в обучението на персонала. За да спестите…
 • КЪМ СТАТИЯТА
  Бизнес обучения
  Независимо от вида на бизнес обучението, от което се нуждаете – административни умения, обучения за мениджъри,…
 • КЪМ СТАТИЯТА
  4 начина да развиете меките умения на Вашите служители
  Меките умения, т.нар."Soft Skills" не са пряко свързани с изпълнението на конкретни задачи, но със сигурност…

  Как отделите по човешки ресурси и HR агенциите могат да улеснят и подобрят работата си?Повече...