+359 2 850 53 64

Здравословни и безопасни условия на труд

Електронно обучение "Здравословни и безопасни условия на труд" - лесен, достъпен и ефективен начин за обучение по ЗБУТ

„НИТ-Нови Интернет Технологии“ ЕООД Ви предлага достъпен и ефективен начин за обучение по ЗБУТ – електронно обучение по „Здравословни и безопасни условия на труд“.

След обучението Вие ще знаете:

• Кои са превантивните мерки, които можете да използвате, за да гарантирате сигурността и здравето на служителите?
• Каква е държавната политика в областта на здравословните и безопасните условия на труд?
• Кои са основните методи за оценка и анализ на професионалните рискове и условията на труд?
• Какви са правата и задълженията на участниците в трудовия процес, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)?
• Какво представляват трудов травматизъм, професионална заболяемост и свързани с труда заболявания, здравни, социални и икономически последици?
• и др.

Електронното обучение „Здравословни и безопасни условия на труд“ е създадено с цел да подпомогне:

• лицата, които ръководят трудовите процеси във Вашата организация;
• длъжностни лица и специализираните служби по чл. 24 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд;
• лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасни условия на труд;
• членовете на комитета/групата по условия на труд.

Обучението може да бъде качено във Ваша платформа за дистанционно обучение или на наша инсталация.

Съдържание на електронното обучение "Здравословни и безопасни условия на труд"

1. Превантивни мерки за защита и промоция на здравето, вредни фактори за здравето и безопасността на работещите - видове, въздействие върху здравето и работоспособността;

2. Нормативна уредба и мениджмънт на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в България;

3. Подбор, обучение, квалификация, инструктаж на работещите в областта на безопасността и здравето при работа;

4. Намиране на информация и методи за оценка и анализ на професионалните рискове и условията на труд;

5. Контролна дейност – организация, ред и начин за извършване на контрола;

6. Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд - права, задължения и отговорности на участниците в трудовия процес;

7. Специална закрила на някои категории работници и служители;

8. Социално партньорство. Права и задължения на представителите. Работа в екип. Комитети и групи по условия на труд – основни задачи;

9. Трудов травматизъм, професионална заболеваемост и свързани с труда заболявания, здравни, социални и икономически последици;

10. Осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в предприятието - фирмена политика и организация на дейността.

Ако проявявате интерес към нашите услуги или имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас на тел.:  +359 2 850 53 64, e-mail: office@nitbg.com или като попълните поместената по-долу форма за контакти.