+359 2 850 53 64

Електронно обучение „Управление на проекти“

Обучение, което ще подобри уменията Ви за управление на проекти

За да бъдете успешен проджект мениждър, е важно да управлявате проектите си по възможно най-добрия и ефективен начин.

Процесът по управление на проекти може да бъде дефиниран с отговорите на няколко основни въпроса.

• Какъв проблем трябва да разрешите?
• Как смятате да разрешите проблема?
• Какъв в планът Ви?
• Как ще разберете, че проектът е приключил?
• До колко добре премина проектът?

Но как да преминете успешно през всички етапи от реализацията на проекта и да приключите задачите в срок? Отговорите на всички въпроси, които Ви интересуват, можете да намерите в нашето електронно обучение „Управление на проекти“.

Съдържание на електронното обучение „Управление на проекти“

Модул 1. Въведение в управлението на проекти.

• Характеристики на проекта.
• Какво е управление на проекти?
• Умения и отговорности на проджект мениджъра.
• Как организационната структура оказва влияние върху управлението на проекти?
• Софтуер за управление на проекти.
• Жизнен цикъл на проекта.
• Задачи.

Модул 2. Етап 1. Иницииране.

• Идентифициране на заинтересованите страни.
• Идентифициране на проблема.
• Дефиниране на цели.
• Стратегии за постигане на цели.
• Дефиниране на изискванията на проекта.
• Идентифициране на резултатите и критериите за успех.
• Определяне на обхвата на проекта.
• Създаване на харта на проекта.
• Задачи.

Модул 3. Етап 2. Планиране.

• Йерархично структуриране на дейностите. Създаване на WBS. Дефиниране на работни пакети.
• Оценка на времето и разходите.
• Съставяне на график на проекта.
• Определяне на разходи и бюджет.
• Управление на човешките ресурси.
• Идентифициране на рисковете.
• Създаване на план за комуникации.
• Съставяне на план за управление на качеството.
• Създаване на план за управление на промяната.
• Управление на доставките.
• Как да получите одобрение за продължаване на проекта?
• Задачи.

Модул 4. Етап 3 и 4. Изпълнение и контрол.

• Осигуряване на нужните ресурси.
• Техники за ефективна комуникация.
• Провеждане на ефективни срещи.
• Управление на екип.
• Управление на заинтересованите страни.
• Събиране на информация за развитието на проекта.
• Изпълнение на плана.
• Мониторинг на графика.
• Контрол над разходите.
• Наблюдение на обхвата на проекта.
• Контрол на риска.
• Анализ на придобитата стойност.
• Как да върнете проект към първоначалния план?
• Разрешаване на проблеми.
• Задачи.

Модул 5. Етап 5. Завършване.

• Как да приключите проект?
• Как да получите съгласието на клиента?
• Документиране на извлечените поуки
• Как да подготвите финален отчет?
• Как да завършите проект и да преминете към следващ?
• Задачи.

Допълнителни материали: финален тест, файлове за сваляне.

Откъс от електронното обучение „Управление на проекти“

Жизнен цикъл на проекта

Според Project Management Institute управлението на проекти включва 5 групи от процеси: иницииране, планиране, изпълнение, контрол, завършване.
Етап 1. Иницииране. По време на този етап е необходимо да дефинирате проекта: неговия обхват, първоначална цена, ресурси, заинтересованите страни.
Етап 2. Планиране. Тук трябва да разберете как ще изпълните проекта. Накратко, трябва да намерите отговорите на следните въпроси: „Какво смятам да правя?“ „Как смятате да го направя?“ и „Как ще разбера, че сме приключили проекта?“ След като сте готови с плана е време да получите одобрение за стартиране на проекта.
Етап 3 и 4. Изпълнение и контрол. Тези две стъпки включват реализиране на плана: неговото стартиране, намиране на ресурси, запознаване на екипа с проекта, изпълнение на задачите от плана.
Етап 5. Завършване. Този етап е кратък, но важен. Клиентът трябва официално да приеме проектът като приключил. Документирайте представянето, извадете си изводи, приключете договорите и помогнете на екипа да премине към следващия проект.

Как се преминава обучението?

Всеки обучаем получава персонален акаунт за достъп до обучението. То се преминава онлайн, в удобно за потребителя време и място. Единствените неща, които са нужни, са компютър/лаптоп и достъп до интернет. 

Ако проявявате интерес към нашите услуги или имате допълнителни въпроси, можете да се свържете с нас на тел.:  +359 2 850 53 64 или e-mail: office@nitbg.com.

Заявете обучение

Свързани статии

 • Електронно обучение Академия "Лидерски умения"
  Електронното обучение Академия „Лидерски умения“ съдържа актуална и полезна информация за това какво…
 • Електронно обучение "Мотивация на персонала"
  Научете какви са основните методи за мотивация за работа и как да ги приложите във Вашия екип.
 • Електронно обучение "Управление на екипи"
  Електронното обучение „Управление на екипи“ ще Ви помогне да развиете и подобрите мениджърските си умения.
 • Електронно обучение "Как да проведете интервю за работа?"
  Намирането на човек за попълване на свободно работно място не е лесна задача.